سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه صنایع برای دریافت برق به سه‌گروه تقسیم شدند، گفت: رشد مصرف انرژی کلیه صنایع کشور از ابتدای خرداد تاکنون ۵/ ۱۱‌درصد بوده است.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از مهر، مصطفی رجبی‌مشهدی افزود: امسال یک‌برنامه برای صنایع متوسط و کوچک تنظیم کردیم که صنایع به سه‌گروه تقسیم شدند. گروه «الف« شامل کارگاه‌‌‌های صنفی و صنعتی هستند که حدود ۵۸۰‌هزار واحد صنعتی را شامل می‌شود و محدودیتی در مصرف برق ندارند و این بخش از صنایع، ۹۲‌درصد مشترکان صنعتی را تشکیل می‌دهند.

براساس اعلام وزارت نیرو، او گفت: گروه دوم و در بخش شهرک‌‌‌های صنعتی که طی توافق با آنها یک‌روز در هفته را برای آنها در نظر گرفتیم تا در برنامه مدیریت مصرف مشارکت کنند و این یک روز را نیز می‌‌‌توانند با جابه‌‌‌جایی شیفت یا در روز تعطیل جبران کنند. گروه سوم نیز شامل ۳۰۲ واحد صنعتی انرژی‌بر هستند که طبق توافق با وزارت صمت میزان برق آنها مطابق با نیاز بازار، میزان تقاضا و مباحث قیمتی، تامین می‌شود.