شرکت دماوند انرژی عسلویه مسئول خدمات یوتیلیتی (برق،آب ،هوا و خوراک) پتروشیمی های منطقه فاز دو عسلویه را بر عهده دارد و با توجه به مسدودیت حساب ها، این شرکت با مشکلات عدیده ای روبه رو شده است.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از نفت ما، با توجه به مسدود شدن حساب شرکت های متانولی و شرکت یوتیلیتی دماوند انرژی عسلویه و همچنین همکاری جدی و مثبت شرکت پتروشیمی دماوند برای وصل آب و یوتیلیتی شرکت ها متانولی ، نیاز است که مدیران عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هلدینگ های پتروشیمی ، نسبت به حل مشکل پیش آمده اقدام عاجل نمایند.

شرکت دماوند انرژی عسلویه مسئول خدمات یوتیلیتی (برق،آب ،هوا و خوراک) پتروشیمی های منطقه فاز دو عسلویه را بر عهده دارد و با توجه به مسدودیت حساب ها، این شرکت با مشکلات عدیده ای روبه رو شده است.
که در صورت عدم رفع مسدودی حساب‌ها تولید این مجموعه با مشکل مواجه شده و شرکت‌های فاز ۲ پتروشیمی در ادامه تولید خود نیز با مشکل مواجه خواهند شد.