مدل ناقص احیای واحدهای صنعتی چگونه اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است؟ مرکز آمار ایران اعلام کرده است، ۴۲‌هزار و ۸۱۷واحد اقتصادی غیرفعال و ۲۴‌هزار و ۶۹۰واحد نیمه‌فعال شناسایی شده‌‌‌اند که ۵۵‌درصد مربوط به بخش صنعت و ۳۶‌درصد مربوط به بخش کشاورزی است.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، در واقع، براساس این آمار در مجموع ۳۵‌هزار و ۳۷۷واحد اقتصادی غیرفعال هستند. البته به گفته مدیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی، آمارهای غیررسمی با آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران متفاوت است. بنا بر بررسی‌های انجام‌شده، ۶۷‌هزار و ۵۰۷واحد اقتصادی وجود دارند که ۴۲‌هزار و ۸۱۷مورد از آنها غیرفعال و بقیه یعنی ۲۴‌هزار و ۶۹۰واحد نیمه‌فعال هستند.

از این میان ۵۵‌درصد مربوط به بخش صنعت، ۳۶‌درصد مربوط به کشاورزی و ۲۵/ ۱‌درصد مربوط به بخش معدن و مابقی مربوط به سایر بخش‌‌‌ها بوده‌اند. مدل تشریح‌شده برای احیای واحدهای اقتصادی آنچنان ناقص است که اساسا موضوع غربالگری جایی در این طرح ندارد. این در حالی که قرار نیست همه کارخانه‌‌‌ها احیا شوند؛ کارشناسان اقتصادی نیز بارها این نکته را به قانون‌گذاران گوشزد کرده بودند. در واقع احساس واحدهای صنعتی باید براساس غربالگری باشد. از سوی دیگر در این غربالگری باید ابتدا حلقه مفقوده احیا موضوع آسیب‌شناسی قرار گیرد و کارشناسان بررسی کنند که واحدهای غیرفعال یا نیمه‌فعال به چه دلیل دچار این وضعیت شده‌‌‌اند.