یک کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به تفاوت های ارز ۲۸۵۰۰ با ارز ۴۲۰۰، عنوان کرد حواله ارز صادرکنندگان غیر نفتی به نرخ ۳۸ و اسکناس آن ها با نرخ ۴۱ هزار تومان توسط بانک مرکزی خریداری می شود.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از تسنیم، اصغر بالسینی، کارشناس بازار پول و ارز ضمن اشاره به برداشت های غلط از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفت: همانطو ر که رئیس کل بانک مرکزی در همایش پولی و ارزی که اخیرا برگزار شد، تبیین کردند، این دو ارز باهم متفاوت هستند

ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با نرخی حدود ۲۷۵۰۰ از دولت خریداری کرده و هزار تومان بالاتر به فروش می رساند. همین مسئله باعث می شود تا تغییری در متغیر پایه پولی در اقتصاد رخ ندهد.

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار

وی ادامه داد: پایه پولی سه جز اساسی دارد که شامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است، خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. بنابراین ارز ۲۸۵۰۰ در هیچ کدام از این سه متغیر اساسی را تغییر ایجاد نمی کند و بنابراین اساسا اجرای سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اثری بر پایه پولی در اقتصاد نمی شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه این گمان به وجود آمده است که دولت ارز پتروشیمی ها، فولادی ها و سایر صادرکنندگان را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان خریداری می کند، در حالی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی صرفا ارزی است که دولت منابع حاصل از فروش نفت و گاز را با آن نرخ به بانک مرکزی می فروشد و ارز سایر صادر کنندگان غیر نفتی به صورت حواله با نرخ حدود ۳۸ هزار تومانی و اسکناس آن نیز با نرخ ۴۱ هزار و خرده ای به فروش می رسد.

وی ادامه داد: اساسا کالاهای صادرکنندگان پتروشیمی و فولادی، با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی قیمت گذاری نمی شود که برخی تصور کنند بانک مرکزی ارز را از این گروه ها ارزان خری می کند. همچنین گفتنی است در یکسال اخیر درامد های قابل توجهی متوجه این صادرکنندگان شده است.