چند شرکت حاضر در بازار سرمایه پیرو انتشار خبر افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت اعلام کردند: تا کنون درخصوص نرخ‌های مطرح شده در فضای مجازی، هیچ گونه ابلاغ رسمی دریافت نشده و در صورت هرگونه ابلاغ قانونی، نسبت به شفاف‌سازی و اثرات آن اقدام خواهند کرد.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از نفت ما، در پی نامه مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس خطاب به شرکت‌های مشمول در خصوص خبرها و شایعات منتشر شده در رسانه ها در خصوص نرخ گاز خوراک و سوخت در سال 1402، شرکت پتروشیمی پارس از اثر بر بهای سوخت مصرفی و یوتیلیتی و اعلام آثار مالی آن بعد از ابلاغ رسمی نرخ‌ها خبر داد.

بر اساس این گزارش، “پارس” پیرو اخبار منتشره در فضای مجازی مبنی بر افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشیمی ها اعلام کرد: نرخ خوراک این شرکت متاثر از اخبار منتشره در فضای مجازی نیست و صرفاً بر بهای سوخت مصرفی و یوتیلیتی این شرکت اثر دارد که آثار مالی آن بعد از ابلاغ رسمی نرخ های سوخت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می شود.

همچنین دو شرکت پتروشیمی پردیس و شیراز از عدم دریافت ابلاغ رسمی برای افزایش نرخ خوراک گاز و سوخت جدید تا کنون خبر دادند.

بر اساس این گزارش، محمدرضا میری لواسانی مدیرعامل “شپدیس” در خصوص افزایش نرخ خوراک گاز و سوخت جدید اعلام کرد: تا کنون در خصوص نرخ‌های مطرح شده در بازار سهام هیچ گونه ابلاغ رسمی دریافت نشده است. در صورت هرگونه ابلاغ قانونی، شرکت نسبت به شفاف سازی موضوع و ثبت اثرات ناشی از نرخ خوراک در حساب‌ها و اثرات آن بر عملکرد اقدام خواهد کرد.

همچنین احمدرضا حیدرنیا مدیرعامل “شیراز” در خصوص تغییر نرخ گاز خوراک و سوخت اعلام کرد: تاکنون هیچگونه مکاتبه‌ای با این شرکت در خصوص افزایش نرخ گاز از سوی مراجع ذی‌ربط صورت نپذیرفته است.

شایان ذکر است مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای خطاب به شرکت‌های مشمول اعلام کرده است: با عنایت به اخبار و شایعات منتشر شده در رسانه ها در خصوص نرخ گاز خوراک و سوخت در سال 1402، خواهشمند است در اجرای مفاد دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، در صورت هر گونه تغییر در نرخ گاز خوراک و یا سوخت دارای آثار مالی با اهمیت بر نتایج عملکرد شرکت، مراتب در اسرع وقت به همراه آثار مالی مربوطه به نحو مقتضی افشاء شود.