در نشست مشترک انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، این انجمن تصریح کرد به هیچ عنوان مخالف فروش اعتباری محصولات از سوی شرکت ها نیست بلکه معتقد به ایجاد مکانیزم و سازو کار صحیح و کارشناسی در این زمینه است و برای این موضوع راهکار دارد.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از وب سایت انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، در این جلسه مشترک، مهدوی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با تاکید بر ضرورت تشکیل جلسات منظم و فصلی بخش دولتی و خصوصی، ادامه این روند را به نفع صنعت پتروشیمی و اقتصاد کشور دانست.

در این جلسه گزارشات کاملی از وضعیت بازار محصولات پتروشیمی ارائه شد و طرفین بر روی برخی گریدهای با رقابت بالا به بحث و گفتگو پرداختند.