کارنامه یک‌ساله استان‌ها در صدور مجوز‌های کسب‌وکار از سوی وزارت اقتصاد منتشر شد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که استان هرمزگان در صدور مجوزها پیشرو است، استان ایلام کمترین تاخیر را در بررسی مجوزهای درخواستی دارد، بیشترین انصراف یا رد درخواست مربوط به استان تهران است.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، بیشترین درخواست‌های در حال بررسی مربوط به استان تهران است و در نهایت در شاخص پاسخگویی به‌موقع، ایلام در رتبه نخست قرار گرفته است. در قعر این جدول هم استان‌هایی همچون خوزستان، هرمزگان، اصفهان و بوشهر قرار گرفته‌اند که در شاخص پاسخگویی به‌موقع نمرات پایینی کسب کرده‌اند.

براساس گزارش رسمی وزارت اقتصاد، درخواست و صدور مجوزها به تفکیک استان‌‌‌های کشور از اول مردادماه سال گذشته تا 31 تیر‌‌‌ماه امسال، در مجموع 983‌هزار و 577درخواست از استان‌‌‌های کشور به درگاه ملی مجوزها رسیده که از این تعداد 452‌هزار و 133مجوز صادر شده، 393‌هزار و 649درخواست با رد/ انصراف روبه‌رو بوده، 137‌هزار و 540درخواست در دست بررسی است و 97‌هزار و 66درخواست با تاخیر در بررسی مواجه شده‌‌‌اند.

در مجموع شاخص پاسخگویی ۳۱استان کشور در خصوص صدور مجوزهای کسب‌وکار 90/ 1‌درصد است. استان ایلام با 96/ 3درصد و تنها 666تاخیر در بررسی درخواست‌‌‌ها، بهترین رتبه را در شاخص پاسخگویی به‌‌‌موقع به دست آورده و بعد از آن استان کهگیلویه و بویراحمد با تنها 801تاخیر در بررسی درخواست‌‌‌ها 95/ 3‌درصد را در شاخص پاسخگویی به‌‌‌موقع کسب کرده است.

بعد از ایلام و کهگیلویه و بویراحمد، استان‌‌‌های همدان، گلستان، کرمانشاه، لرستان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، البرز و خراسان‌شمالی رتبه‌های 3 تا 10 را در بالاترین شاخص پاسخگویی در این بازه زمانی کسب کرده‌اند. از سوی دیگر استان خوزستان با 4/ 85‌درصد پاسخگویی به‌موقع به درخواست‌های صدور مجوز آخرین رتبه را در بین استان‌ها داشته و پیش از آن هرمزگان با 86درصد، اصفهان با 5/ 86‌درصد و بوشهر با 8/ 86‌درصد رتبه‌های پایینی را در شاخص پاسخگویی به‌موقع کسب کرده‌اند.

این آمار به تفکیک 31استان به این ترتیب گزارش شده است: همدان با 2/ 93‌درصد در رتبه سوم، گلستان با 6/ 92‌درصد در رتبه چهارم، کرمانشاه با 6/ 92‌درصد در رتبه پنجم، لرستان با 3/ 92‌درصد در رتبه ششم، اردبیل با 3/ 92‌درصد در رتبه هفتم، چهارمحال و بختیاری با 2/ 92‌درصد در رتبه هشتم، البرز با 92‌درصد در رتبه نهم، خراسان شمالی با 5/ 91‌درصد در رتبه دهم، فارس با 4/ 91‌درصد در رتبه یازدهم، سمنان با 3/ 91‌درصد در رتبه دوازدهم، زنجان با 91درصد در رتبه سیزدهم، قم با 9/ 90‌درصد در رتبه چهاردهم، قزوین با 9/ 90‌درصد در رتبه پانزدهم، مازندران با 8/ 90‌درصد در رتبه شانزدهم، کرمان با 7/ 90‌درصد در رتبه هفدهم، خراسان‌رضوی با 6/ 90درصد در رتبه هجدهم، مرکزی با 6/ 90‌درصد در رتبه نوزدهم.

آذربایجان‌غربی با 5/ 90‌درصد در رتبه بیستم، تهران با 3/ 90‌درصد در رتبه بیست‌ویکم، کردستان با 2/ 90‌درصد در رتبه بیست‌‌‌ودوم، آذربایجان‌شرقی با 1/ 90‌درصد در رتبه بیست‌‌‌وسوم، گیلان با 9/ 89‌درصد در رتبه بیست‌وچهارم، خراسان جنوبی با 2/ 89درصد در رتبه بیست‌وپنجم، یزد با 1/ 89‌درصد در رتبه بیست‌وششم، سیستان و بلوچستان با 9/ 87‌درصد در رتبه بیست‌وهفتم، بوشهر با 8/ 86‌درصد در رتبه بیست‌وهشتم، اصفهان با 5/ 86‌درصد در رتبه بیست‌ونهم، هرمزگان با 86‌درصد در رتبه سی‌‌‌ام و خوزستان با 4/ 85‌درصد در رتبه سی‌ویکم پاسخگویی قرار دارند.

جزئیات بیشتر از وضعیت 15 استان نخست

گزارش درخواست و صدور مجوزها به تفکیک استان‌ها از اول مرداد سال گذشته تا آخر تیرماه امسال نشان می‌دهد که در ایلام کل درخواست‌ها 18هزار و 85مورد بوده که 10هزار و 304مجوز در این استان صادر شده است، 6‌هزار و 673درخواست با رد/ انصراف روبه‌رو شده، هزار و 86درخواست در دست بررسی است، 666درخواست در دست بررسی هم با تاخیر مواجه شده است.

کل درخواست‌های مجوز کسب‌وکار در کهگیلویه و بویراحمد 17هزار و 172مورد بوده که 9هزار و 637مجوز صادر شده، 6هزار و 289درخواست با رد/ انصراف مواجه شده‌، هزار و 240مجوز در دست بررسی است، 801مجوز در بررسی هم با تاخیر روبه‌رو بوده است. درخواست‌های ثبت‌شده در همدان 28هزار و 22مورد بوده که 14هزار و 649مجوز صادر شده، 10هزار و 646مجوز با رد درخواست/ انصراف روبه‌رو بوده، 2هزار و 719مجوز در دست بررسی است، هزار و 917مجوز در بررسی هم با تاخیر مواجه شده است.

استان گلستان با صدور 11هزار و 304مجوز از کل درخواست‌ها (22هزار و 495درخواست) و رد/ انصراف 8هزار و 648درخواست، 2هزار و 540درخواست در دست بررسی و هزار و 665درخواست با تاخیر مواجه‌شده در رتبه بعدی قرار گرفته است. کل درخواست‌ها در استان کرمانشاه به 31هزار و 133مورد می‌رسد که از این تعداد 15هزار و 702مجوز صادر شده، 12هزار و 218درخواست با رد/ انصراف مواجه شده است، 3هزار و 204درخواست در دست بررسی است، ‌‌‌ 2هزار و 294درخواست مواجه با تاخیر هم در حال بررسی است.

در استان لرستان 28هزار و 83درخواست ثبت شده که از این تعداد 14هزار و 793مجوز صادر شده، 9هزار و 962درخواست با رد/ انصراف مواجه شده، 3هزار و 318درخواست در دست بررسی است، 2هزار و 164درخواست در بررسی هم با تاخیر روبه‌رو بوده‌اند. کل درخواست مجوز کسب‌وکار در استان اردیبل 26هزار و 458مجوز بوده که از این میزان 14هزار و 727مجوز صادر شده، 9هزار و 104درخواست با رد/ انصراف روبه‌رو بوده، 2هزار و 617درخواست در دست بررسی است، 2هزار و 40درخواست نیز در بررسی با تاخیر روبه‌رو بوده‌ است.

در استان چهارمحال و بختیاری کل درخواست‌های صدور مجوز کسب‌وکار به 20هزار و 751درخواست می‌رسد که از این تعداد، 10هزار و 492مجوز صادر شده، 7هزار و 899درخواست با رد یا انصراف روبه‌رو بوده، 2هزار و 353درخواست در دست بررسی است، هزار و 610درخواست در بررسی هم با تاخیر مواجه شده است.

کل درخواست‌ها در استان البرز 28هزار و 417مورد بوده که 13هزار و 718مجوز صادر شده، 11هزار و 58درخواست با رد/ انصراف مواجه بوده، 3هزار و 634درخواست در دست بررسی است، 2هزار و 272درخواست هم در بررسی با تاخیر روبه‌رو بوده است.

کل درخواست‌ها در استان خراسان‌شمالی 16هزار و 849مورد بوده که از این میزان 8هزار و 275مجوز صادر شده، 6هزار و 718درخواست با رد/ انصراف روبه‌رو بوده، هزار و 852درخواست در دست بررسی است، هزار و 438درخواست هم در بررسی با تاخیر مواجه شده است.

کل درخواست‌ها در استان فارس 67هزار و 468بوده که 33هزار و 39مجوز در این استان صادر شده، 26هزار و 230درخواست با رد / انصراف روبه‌رو بوده، 8هزار و 170درخواست در دست بررسی است، 5هزار و 777درخواست هم در بررسی با تاخیر مواجه شده‌ است.

کل درخواست‌های استان سمنان 13هزار و 555مورد بوده که 5هزار و 717مجوز در این استان صادر شده، 6هزار و 192درخواست با انصراف یا رد روبه‌رو بوده، هزار و 646درخواست در دست بررسی است، 1182درخواست هم در بررسی با تاخیر روبه‌رو بوده است.

زنجان با 16هزار و 26درخواست کلی، 7هزار و 673مجوز صادر کرده است، 6هزار و 402درخواست با رد یا انصراف روبه‌رو بوده است، هزار و 950درخواست در دست بررسی است، هزار و 442درخواست هم در بررسی با تاخیر روبه‌رو بوده‌ است.

کل درخواست‌ها در قم 13هزار و 970مورد بوده که 5هزار و 982مجوز صادر شده، 6هزار و 228درخواست با رد/ انصراف روبه‌رو بوده است، هزار و 759درخواست در دست بررسی است، هزار و 267درخواست در بررسی هم با تاخیر مواجه شده‌ است. در استان قزوین 19هزار و 970درخواست ثبت شده که از این میزان 10هزار و 130مجوز صادر شده، 7هزار و 308درخواست با رد/ انصراف روبه‌رو بوده، 2هزار و 528درخواست در دست بررسی است، هزار و 816درخواست نیز در بررسی با تاخیر روبه‌رو شده است.

کل درخواست‌های ثبت‌شده در استان مازندران 38هزار و 152مورد بوده که 16هزار و 964مجوز صادر شده، 15هزار و 570درخواست با رد/ انصراف روبه‌رو شده، 5هزار و 613درخواست در دست بررسی است، 3هزار و 525درخواست در بررسی هم با تاخیر مواجه شده است.