کارنامه یک‌ساله استان‌ها در صدور مجوز‌های کسب‌وکار از سوی وزارت اقتصاد منتشر شد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که استان هرمزگان در صدور مجوزها پیشرو است، استان ایلام کمترین تاخیر را در بررسی مجوزهای درخواستی دارد، بیشترین انصراف یا رد درخواست مربوط به استان تهران است.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، بیشترین درخواست‌های در حال بررسی مربوط به استان تهران است و در نهایت در شاخص پاسخگویی به‌موقع، ایلام در رتبه نخست قرار گرفته است. در قعر این جدول هم استان‌هایی همچون خوزستان، هرمزگان، اصفهان و بوشهر قرار گرفته‌اند که در شاخص پاسخگویی به‌موقع نمرات پایینی کسب کرده‌اند.

براساس گزارش رسمی وزارت اقتصاد، درخواست و صدور مجوزها به تفکیک استان‌‌‌های کشور از اول مردادماه سال گذشته تا ۳۱ تیر‌‌‌ماه امسال، در مجموع ۹۸۳‌هزار و ۵۷۷درخواست از استان‌‌‌های کشور به درگاه ملی مجوزها رسیده که از این تعداد ۴۵۲‌هزار و ۱۳۳مجوز صادر شده، ۳۹۳‌هزار و ۶۴۹درخواست با رد/ انصراف روبه‌رو بوده، ۱۳۷‌هزار و ۵۴۰درخواست در دست بررسی است و ۹۷‌هزار و ۶۶درخواست با تاخیر در بررسی مواجه شده‌‌‌اند.

در مجموع شاخص پاسخگویی ۳۱استان کشور در خصوص صدور مجوزهای کسب‌وکار ۹۰/ ۱‌درصد است. استان ایلام با ۹۶/ ۳درصد و تنها ۶۶۶تاخیر در بررسی درخواست‌‌‌ها، بهترین رتبه را در شاخص پاسخگویی به‌‌‌موقع به دست آورده و بعد از آن استان کهگیلویه و بویراحمد با تنها ۸۰۱تاخیر در بررسی درخواست‌‌‌ها ۹۵/ ۳‌درصد را در شاخص پاسخگویی به‌‌‌موقع کسب کرده است.

بعد از ایلام و کهگیلویه و بویراحمد، استان‌‌‌های همدان، گلستان، کرمانشاه، لرستان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، البرز و خراسان‌شمالی رتبه‌های ۳ تا ۱۰ را در بالاترین شاخص پاسخگویی در این بازه زمانی کسب کرده‌اند. از سوی دیگر استان خوزستان با ۴/ ۸۵‌درصد پاسخگویی به‌موقع به درخواست‌های صدور مجوز آخرین رتبه را در بین استان‌ها داشته و پیش از آن هرمزگان با ۸۶درصد، اصفهان با ۵/ ۸۶‌درصد و بوشهر با ۸/ ۸۶‌درصد رتبه‌های پایینی را در شاخص پاسخگویی به‌موقع کسب کرده‌اند.

این آمار به تفکیک ۳۱استان به این ترتیب گزارش شده است: همدان با ۲/ ۹۳‌درصد در رتبه سوم، گلستان با ۶/ ۹۲‌درصد در رتبه چهارم، کرمانشاه با ۶/ ۹۲‌درصد در رتبه پنجم، لرستان با ۳/ ۹۲‌درصد در رتبه ششم، اردبیل با ۳/ ۹۲‌درصد در رتبه هفتم، چهارمحال و بختیاری با ۲/ ۹۲‌درصد در رتبه هشتم، البرز با ۹۲‌درصد در رتبه نهم، خراسان شمالی با ۵/ ۹۱‌درصد در رتبه دهم، فارس با ۴/ ۹۱‌درصد در رتبه یازدهم، سمنان با ۳/ ۹۱‌درصد در رتبه دوازدهم، زنجان با ۹۱درصد در رتبه سیزدهم، قم با ۹/ ۹۰‌درصد در رتبه چهاردهم، قزوین با ۹/ ۹۰‌درصد در رتبه پانزدهم، مازندران با ۸/ ۹۰‌درصد در رتبه شانزدهم، کرمان با ۷/ ۹۰‌درصد در رتبه هفدهم، خراسان‌رضوی با ۶/ ۹۰درصد در رتبه هجدهم، مرکزی با ۶/ ۹۰‌درصد در رتبه نوزدهم.

آذربایجان‌غربی با ۵/ ۹۰‌درصد در رتبه بیستم، تهران با ۳/ ۹۰‌درصد در رتبه بیست‌ویکم، کردستان با ۲/ ۹۰‌درصد در رتبه بیست‌‌‌ودوم، آذربایجان‌شرقی با ۱/ ۹۰‌درصد در رتبه بیست‌‌‌وسوم، گیلان با ۹/ ۸۹‌درصد در رتبه بیست‌وچهارم، خراسان جنوبی با ۲/ ۸۹درصد در رتبه بیست‌وپنجم، یزد با ۱/ ۸۹‌درصد در رتبه بیست‌وششم، سیستان و بلوچستان با ۹/ ۸۷‌درصد در رتبه بیست‌وهفتم، بوشهر با ۸/ ۸۶‌درصد در رتبه بیست‌وهشتم، اصفهان با ۵/ ۸۶‌درصد در رتبه بیست‌ونهم، هرمزگان با ۸۶‌درصد در رتبه سی‌‌‌ام و خوزستان با ۴/ ۸۵‌درصد در رتبه سی‌ویکم پاسخگویی قرار دارند.

جزئیات بیشتر از وضعیت ۱۵ استان نخست

گزارش درخواست و صدور مجوزها به تفکیک استان‌ها از اول مرداد سال گذشته تا آخر تیرماه امسال نشان می‌دهد که در ایلام کل درخواست‌ها ۱۸هزار و ۸۵مورد بوده که ۱۰هزار و ۳۰۴مجوز در این استان صادر شده است، ۶‌هزار و ۶۷۳درخواست با رد/ انصراف روبه‌رو شده، هزار و ۸۶درخواست در دست بررسی است، ۶۶۶درخواست در دست بررسی هم با تاخیر مواجه شده است.

کل درخواست‌های مجوز کسب‌وکار در کهگیلویه و بویراحمد ۱۷هزار و ۱۷۲مورد بوده که ۹هزار و ۶۳۷مجوز صادر شده، ۶هزار و ۲۸۹درخواست با رد/ انصراف مواجه شده‌، هزار و ۲۴۰مجوز در دست بررسی است، ۸۰۱مجوز در بررسی هم با تاخیر روبه‌رو بوده است. درخواست‌های ثبت‌شده در همدان ۲۸هزار و ۲۲مورد بوده که ۱۴هزار و ۶۴۹مجوز صادر شده، ۱۰هزار و ۶۴۶مجوز با رد درخواست/ انصراف روبه‌رو بوده، ۲هزار و ۷۱۹مجوز در دست بررسی است، هزار و ۹۱۷مجوز در بررسی هم با تاخیر مواجه شده است.

استان گلستان با صدور ۱۱هزار و ۳۰۴مجوز از کل درخواست‌ها (۲۲هزار و ۴۹۵درخواست) و رد/ انصراف ۸هزار و ۶۴۸درخواست، ۲هزار و ۵۴۰درخواست در دست بررسی و هزار و ۶۶۵درخواست با تاخیر مواجه‌شده در رتبه بعدی قرار گرفته است. کل درخواست‌ها در استان کرمانشاه به ۳۱هزار و ۱۳۳مورد می‌رسد که از این تعداد ۱۵هزار و ۷۰۲مجوز صادر شده، ۱۲هزار و ۲۱۸درخواست با رد/ انصراف مواجه شده است، ۳هزار و ۲۰۴درخواست در دست بررسی است، ‌‌‌ ۲هزار و ۲۹۴درخواست مواجه با تاخیر هم در حال بررسی است.

در استان لرستان ۲۸هزار و ۸۳درخواست ثبت شده که از این تعداد ۱۴هزار و ۷۹۳مجوز صادر شده، ۹هزار و ۹۶۲درخواست با رد/ انصراف مواجه شده، ۳هزار و ۳۱۸درخواست در دست بررسی است، ۲هزار و ۱۶۴درخواست در بررسی هم با تاخیر روبه‌رو بوده‌اند. کل درخواست مجوز کسب‌وکار در استان اردیبل ۲۶هزار و ۴۵۸مجوز بوده که از این میزان ۱۴هزار و ۷۲۷مجوز صادر شده، ۹هزار و ۱۰۴درخواست با رد/ انصراف روبه‌رو بوده، ۲هزار و ۶۱۷درخواست در دست بررسی است، ۲هزار و ۴۰درخواست نیز در بررسی با تاخیر روبه‌رو بوده‌ است.

در استان چهارمحال و بختیاری کل درخواست‌های صدور مجوز کسب‌وکار به ۲۰هزار و ۷۵۱درخواست می‌رسد که از این تعداد، ۱۰هزار و ۴۹۲مجوز صادر شده، ۷هزار و ۸۹۹درخواست با رد یا انصراف روبه‌رو بوده، ۲هزار و ۳۵۳درخواست در دست بررسی است، هزار و ۶۱۰درخواست در بررسی هم با تاخیر مواجه شده است.

کل درخواست‌ها در استان البرز ۲۸هزار و ۴۱۷مورد بوده که ۱۳هزار و ۷۱۸مجوز صادر شده، ۱۱هزار و ۵۸درخواست با رد/ انصراف مواجه بوده، ۳هزار و ۶۳۴درخواست در دست بررسی است، ۲هزار و ۲۷۲درخواست هم در بررسی با تاخیر روبه‌رو بوده است.

کل درخواست‌ها در استان خراسان‌شمالی ۱۶هزار و ۸۴۹مورد بوده که از این میزان ۸هزار و ۲۷۵مجوز صادر شده، ۶هزار و ۷۱۸درخواست با رد/ انصراف روبه‌رو بوده، هزار و ۸۵۲درخواست در دست بررسی است، هزار و ۴۳۸درخواست هم در بررسی با تاخیر مواجه شده است.

کل درخواست‌ها در استان فارس ۶۷هزار و ۴۶۸بوده که ۳۳هزار و ۳۹مجوز در این استان صادر شده، ۲۶هزار و ۲۳۰درخواست با رد / انصراف روبه‌رو بوده، ۸هزار و ۱۷۰درخواست در دست بررسی است، ۵هزار و ۷۷۷درخواست هم در بررسی با تاخیر مواجه شده‌ است.

کل درخواست‌های استان سمنان ۱۳هزار و ۵۵۵مورد بوده که ۵هزار و ۷۱۷مجوز در این استان صادر شده، ۶هزار و ۱۹۲درخواست با انصراف یا رد روبه‌رو بوده، هزار و ۶۴۶درخواست در دست بررسی است، ۱۱۸۲درخواست هم در بررسی با تاخیر روبه‌رو بوده است.

زنجان با ۱۶هزار و ۲۶درخواست کلی، ۷هزار و ۶۷۳مجوز صادر کرده است، ۶هزار و ۴۰۲درخواست با رد یا انصراف روبه‌رو بوده است، هزار و ۹۵۰درخواست در دست بررسی است، هزار و ۴۴۲درخواست هم در بررسی با تاخیر روبه‌رو بوده‌ است.

کل درخواست‌ها در قم ۱۳هزار و ۹۷۰مورد بوده که ۵هزار و ۹۸۲مجوز صادر شده، ۶هزار و ۲۲۸درخواست با رد/ انصراف روبه‌رو بوده است، هزار و ۷۵۹درخواست در دست بررسی است، هزار و ۲۶۷درخواست در بررسی هم با تاخیر مواجه شده‌ است. در استان قزوین ۱۹هزار و ۹۷۰درخواست ثبت شده که از این میزان ۱۰هزار و ۱۳۰مجوز صادر شده، ۷هزار و ۳۰۸درخواست با رد/ انصراف روبه‌رو بوده، ۲هزار و ۵۲۸درخواست در دست بررسی است، هزار و ۸۱۶درخواست نیز در بررسی با تاخیر روبه‌رو شده است.

کل درخواست‌های ثبت‌شده در استان مازندران ۳۸هزار و ۱۵۲مورد بوده که ۱۶هزار و ۹۶۴مجوز صادر شده، ۱۵هزار و ۵۷۰درخواست با رد/ انصراف روبه‌رو شده، ۵هزار و ۶۱۳درخواست در دست بررسی است، ۳هزار و ۵۲۵درخواست در بررسی هم با تاخیر مواجه شده است.