عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه به صنایع پایین دستی پتروشیمی، از تدوین مصوبه ای به جهت تسهیل دسترسی صنایع پایین دستی پتروشیمی به مواد اولیه با نظارت وزارت صمت خبر داد.
به گزارش ویکی پلاست به نفل از تسنیم، جعفر قادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق برنامه هفتم مجلس، با اشاره به ورود مجلس به تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی گفت: مجلس مصوباتی را در نظر گرفته تا تولید کنندگان مواد اولیه به سمت بخش های تکمیلی و پایین دستی بروند و زنجیره ارزش پتروشیمی تکمیل شود.

این نماینده مجلس با اشاره به نقش آفرینی برخی واسطه ها در افزایش قیمت محصولات پایین دستی گفت: متاسفانه برخی از صنایع پایین دستی پتروشیمی مواردی را عنوان می کنند که نشان می دهد برخی سوداگران و سودجویان با خرید عمده مواد اولیه از ساز و کار بورس کالا و فروش این مواد به صنایع پایین دستی، قیمت مواد اولیه را برای صنایع تولیدی پایین دستی بالا برده اند.

32nd international istanbul plastic industry fair

وی افزود: صنایع پایین دستی به دلیل اینکه نمی توانند در خرید مواد اولیه با برخی از خریداران بزرگ رقابت کنند و عمده ی محصولات توسط آن ها خریداری می شود، از طرفی با توجه به اینکه امکان واردات مواد اولیه وجود ندارد، مجبورند که مواد اولیه مورد نیاز خود را از واسطه ها با نرخ های بالاتر خریداری کنند.

قادری گفت: بر همین اساس مجلس به دنبال مصوبه ای به جهت تسهیل دسترسی صنایع پایین دستی به مواد اولیه است. در جریان این مصوبه تأکید شد این مسئله باید با نظارت وزارت صمت مد نظر قرار گرفته تا افراد فعال در حوزه تکمیل زنجیره ارزش به راحتی به ماده اولیه خود دست پیدا کنند.

بنابراین این مصوبه ما را به سمت و سوی تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی در کشور خواهد برد و به طور کل این موضوعات در این حد بوده و تأکید شده که این مسئله باید با کنترل و نظارت وزارت صنعت صورت پذیرد چراکه برخی از این سرمایه گذاری ها ممکن است توسط خود سرمایه گذار اولیه و یا توسط دیگران انجام شود.