بر اساس تبصره 14 حدود 275 همت از منابع هدفمندی باید از محل فروش داخلی گاز طبیعی حاصل شود.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از تسنیم، منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال 1402 معادل 660 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال1401، 24 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بر این اساس 92 همت از فروش داخلی فراورده، 292 همت از محل صادرات فرآوده های نفتی،‌275 همت از محل فروش داخلی گاز طبیعی حاصل میشود. این درحالی است که منابع حاصل از از اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمیها 53 درصد باید رشد داشته باشد.

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار

برای مقایسه بهتر منابع قانون بودجه سال 1401 و لایحه بودجه سال 1402 باید توجه کرد که 26 هزار میلیارد تومان از منابع قانون بودجه سال 1401 مربوط به درآمد فروش داخلی و صادرات اتان، ال پی جی و گوگرد شرکت ملی گاز بود که به صورت جمعی- خرجی باید به خود شرکت بازگردد و از لایحه بودجه سال 1402 حذف شده است.

همچنین معوقات و مطالبات دولت از پتروشیمی ها و پالایشگاه ها به میزان 25.8 هزار میلیارد تومان ازجمله منابع قانون بودجه سال 1401 بود که با توجه به تسویه کامل مطالبات دولت، از لایحه بودجه سال 1402 حذف شده است. بنابراین، به عبارت دقیق تر منابع هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 حدود 12 درصد معادل 76 هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

نرخ گاز طبیعی مشترکین خانگی و تجاری نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. نرخ گاز سی.ان.جی در فروض قانون بودجه سال 1401، 521 تومان بود و در لایحه بودجه سال 1402 نیز افزایش نیافته است اما علی رغم آن در سال 1401 جهت حمایت و جبران کارمزد جایگاه داران سی ان جی قیمت فروش گاز مایع در جایگاه به خودروهای سواری به رقم 570 تومان افزایش یافت و پیش بینی میشود در سال 1402 نیز به همین ترتیب عمل شود.

قیمت گاز صنایع مختلف تابعی از نرخ گاز خوراک پتروشیمی هاست و نرخ خوراک پتروشیمی ها نیز بنابر بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت بر اساس فرمولی از میانگین چهار هاب گازی شامل هابهای انگلیس، هلند، آمریکا و کانادا و همچنین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادارتی گاز طبیعی تعیین میشود.

در سال 1401 سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها معادل 5000 تومان تعیین شد که با احتساب 15 درصد عوارض و مالیات به 5750 تومان میرسد در تبصره «14» لایحه بودجه سال 1402 سقف قیمت خوراک پتروشیمی ها معادل 7000 هزار تومان ذکر شده است که با احتساب عوارضهای قانونی برابر با 8050 تومان میشود البته منابع این تبصره با فرض قیمت سقف محاسبه و در لایحه درج شده است.

نرخ گاز طبیعی سایر صنایع به صورت کسری از نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها تعیین میشود که در تبصره 14 لایحه بودجه سال 1402 این کسر به میزان 10 واحد درصد نسبت به سال 1401 افزایش یافته است.

منابع تبصره 14 لایحه بودجه سال 1402 به مانند سالهای گذشته با ابهامهایی همراه است از جمله اینکه مطابق با قانون هدفمند کردن یارانه ها تنها درآمدهای حاصل از اصلاح نرخ فروش داخلی حاملهای انرژی باید به عنوان دریافتیهای این تبصره منظور شود.

در فروش گاز طبیعی به مشترکین به ازای هر متر مکعب 15 درصد قیمت پایه به عنوان مالیات و عوارض ارزش افزوده اخذ میشود که تقریباً نیمی از آن سهم خزانه دولت و نیمی دیگر سهم شهرداریهای کشور است از این رو سقف قیمت 7000 تومانی برای خوراک پتروشیمیها با اعمال مالیات ارزش افزوده 15 درصدی به 8050 تومان میرسد.