بر اساس تبصره ۱۴ حدود ۲۷۵ همت از منابع هدفمندی باید از محل فروش داخلی گاز طبیعی حاصل شود.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از تسنیم، منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۶۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۱، ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بر این اساس ۹۲ همت از فروش داخلی فراورده، ۲۹۲ همت از محل صادرات فرآوده های نفتی،‌۲۷۵ همت از محل فروش داخلی گاز طبیعی حاصل میشود. این درحالی است که منابع حاصل از از اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمیها ۵۳ درصد باید رشد داشته باشد.

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار

برای مقایسه بهتر منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید توجه کرد که ۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به درآمد فروش داخلی و صادرات اتان، ال پی جی و گوگرد شرکت ملی گاز بود که به صورت جمعی- خرجی باید به خود شرکت بازگردد و از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است.

همچنین معوقات و مطالبات دولت از پتروشیمی ها و پالایشگاه ها به میزان ۲۵.۸ هزار میلیارد تومان ازجمله منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود که با توجه به تسویه کامل مطالبات دولت، از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است. بنابراین، به عبارت دقیق تر منابع هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲ درصد معادل ۷۶ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

نرخ گاز طبیعی مشترکین خانگی و تجاری نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. نرخ گاز سی.ان.جی در فروض قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۵۲۱ تومان بود و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز افزایش نیافته است اما علی رغم آن در سال ۱۴۰۱ جهت حمایت و جبران کارمزد جایگاه داران سی ان جی قیمت فروش گاز مایع در جایگاه به خودروهای سواری به رقم ۵۷۰ تومان افزایش یافت و پیش بینی میشود در سال ۱۴۰۲ نیز به همین ترتیب عمل شود.

قیمت گاز صنایع مختلف تابعی از نرخ گاز خوراک پتروشیمی هاست و نرخ خوراک پتروشیمی ها نیز بنابر بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت بر اساس فرمولی از میانگین چهار هاب گازی شامل هابهای انگلیس، هلند، آمریکا و کانادا و همچنین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادارتی گاز طبیعی تعیین میشود.

در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها معادل ۵۰۰۰ تومان تعیین شد که با احتساب ۱۵ درصد عوارض و مالیات به ۵۷۵۰ تومان میرسد در تبصره «۱۴» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سقف قیمت خوراک پتروشیمی ها معادل ۷۰۰۰ هزار تومان ذکر شده است که با احتساب عوارضهای قانونی برابر با ۸۰۵۰ تومان میشود البته منابع این تبصره با فرض قیمت سقف محاسبه و در لایحه درج شده است.

نرخ گاز طبیعی سایر صنایع به صورت کسری از نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها تعیین میشود که در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ این کسر به میزان ۱۰ واحد درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

منابع تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مانند سالهای گذشته با ابهامهایی همراه است از جمله اینکه مطابق با قانون هدفمند کردن یارانه ها تنها درآمدهای حاصل از اصلاح نرخ فروش داخلی حاملهای انرژی باید به عنوان دریافتیهای این تبصره منظور شود.

در فروش گاز طبیعی به مشترکین به ازای هر متر مکعب ۱۵ درصد قیمت پایه به عنوان مالیات و عوارض ارزش افزوده اخذ میشود که تقریباً نیمی از آن سهم خزانه دولت و نیمی دیگر سهم شهرداریهای کشور است از این رو سقف قیمت ۷۰۰۰ تومانی برای خوراک پتروشیمیها با اعمال مالیات ارزش افزوده ۱۵ درصدی به ۸۰۵۰ تومان میرسد.