زمان‌بندی الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک در لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تعیین شد.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از خبرگزاری مهر، دولت لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد که در صورت تصویب نهایی ارائه صورتحساب‌های الکترونیکی توسط مؤدیان بزرگ و سپس مؤدیان کوچک‌تر به صورت تدریجی و با برنامه زمان بندی مشخص انجام خواهد شد.

در مقدمه این لایحه بیان شده است: با توجه به اینکه اجرای تکلیف مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ مبنی بر راه‌اندازی سامانه مؤدیان برای ثبت‌نام و عضویت مشمولان و همچنین ارائه کارپوشه اختصاصی منجر به افزایش ۲۰ برابری تعداد مؤدیان می‌شود، لذا به منظور تدریجی کردن ارائه صورتحساب‌های الکترونیکی توسط مؤدیان بزرگ و سپس مؤدیان کوچک‌تر، لایحه‌ای را برای انجام تشریفات قانونی تقدیم کرد. در ماده واحده این لایحه آمده است: متون زیر به عنوان تبصره‌های ۲ تا ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان –مصوب ۱۳۹۸- الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود.