مدیریت صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گزارشی آخرین وضعیت بازار محصولات زنجیره استایرن منومر و راهکارهای تنظیم بازار این محصولات را تشریح کرد.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از نیپنا، مدیریت صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره آخرین وضعیت تولید و عرضه محصولات زنجیره استایرن منومر در بازار گفت: به دنبال توقف تولید شرکت پتروشیمی پارس از ابتدای شهریور ماه امسال به دلیل مشکلات مربوط به خرید HOT OIL از شرکت توتال فرانسه که ناشی از تحریم های ظالمانه بوده و عدم تامین روغن در زمان مناسب و نیز توقف تولید شرکت های تولید کننده پلی استایرن انبساطی در شرکت های پتروشیمی انتخاب، بانیار و سهند، بازار محصولات پلی استایرنی در کشور دچار التهاب شد.