بازار سهام روز دوشنبه را نیز همانند دو روز ابتدایی هفته صعودی پشت سر گذاشت. به طوری که نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای توانست پس از گذشت 54 روز معاملاتی رشد بیش از یک درصد را شاهد باشد. بر این اساس شاخص کل روز یاد شده با افزایش 23/ 1 درصدی معادل بیش از 15 هزار واحد، کار خود را در سطح یک میلیون و 269 هزار واحد به پایان رساند.

در این میان نیز شاخص هموزن که نمای دقیق‌‌‌تری از بازار را نشان می‌‌‌دهد افزایش 28/ 1درصدی داشت. به این ترتیب خروج پول سرمایه‌گذاران خرد بورس نیز افت قابل توجهی داشت. به عبارتی خالص فروش حقیقی‌‌‌های بازار رقمی معادل 43 میلیارد تومان به ثبت رساندند.

کارشناسان بر این باور هستند که با توجه به شرایط اقتصادی و غیراقتصادی فعلی بازارها رشد فعلی شاخص احتمالا ناشی از حمایت دستوری یا هیجانی است.