رئیس کل سازمان مالیاتی اعلام کرد، جریمه ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی مأخذ محاسبه حقوق ورودی است و شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدهادی سبحانیان بخشنامه شماره ۸۵۲۴/۴۹۸۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۳ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد.

در بخشنامه رئیس کل مالیاتی آمده است، نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۸۵۲۴/۴۹۸۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۳ در خصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوعماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌شود.

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار

ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ آخرین اراده قانونگذار بوده و بر بند د ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ حاکم می‌باشد. لذا ماخذ محاسبه مالیات و عوارض وادرات کالا مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) است اما مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی‌شودد.

با عنایت به بند ۷ ماده ۵۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعریف حقوق ورودی تغییر نموده و تعریف مندرج در بند د ماده یک قانون امور گمرکی قابلیت اجرا ندارد.

بر اساس ماده ۴۶ و تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول مالیات برعهده گمرک می‌باشد.

جرایم مقرر در مواد ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا توسط سازمان امور مالیاتی قابل وصول است.

با عنایت به ماده ۱۸ قانون امور گمرکی ماخذ محاسبه جریمه، حقوق ورودی است و شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود لذا جریمه مالیات بر ارزش افزوده مشمول بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده است.