رشد بهای نیمایی ارز طی هفته گذشته موجب شد تا جدول قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی برای دومین هفته متوالی سبزپوش شود. افزایش بیش از 500 تومانی نرخ نیمایی ارز از عوامل مهم رشد قیمت‌های پایه بوده است.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، از طرفی با وجود افزایش بهای آزاد ارز، تقاضا برای محصولات پتروشیمی با رونق محسوسی در طول هفته گذشته مواجه نشد؛ با وجود اینکه به‌‌‌طور سنتی جهش‌‌‌های قیمتی ارز موجب افزایش خریدهای هیجانی در این بازار می‌شود.

همچنین در بازار جهانی واهمه از رکود بر معاملات کامودیتی‌‌‌ها از جمله محصولات پتروشیمی سایه افکنده است. از طرفی بهای نفت و نفتا نیز که خوراک‌های اصلی در این صنعت محسوب می‌‌‌شوند، طی هفته‌‌‌های گذشته به‌‌‌دلیل افت اقتصاد‌‌‌های جهانی در مسیر کاهشی قرار گرفته است.