به گزارش ویکی پلاست به نقل از نیپنا؛ هیأت وزیران در اجرای بند ص تبصره 6 قانون بودجه و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری به‌منظور تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و جلوگیری از صادرات نهادهایی که مورد نیاز داخل هستند، فهرست مواد و محصولات معدنی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی خام و نیمه‌خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط مشمول مالیات هستند را تعیین کرد.

براساس این گزارش، طبق بند ص تبصره 6 قانون بودجه به‌منظور کاهش انگیزه صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین و به‌تبع آن فراهم شدن زمینه تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی از طریق حمایت از صنایع پایین‌دستی و نیز درآمدهای مالیاتی دولت در راستای افزایش پایداری منابع مالی دولت، مقرر شده درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پُلی اتیلن بصورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط، مشمول مالیات و عوارض صادراتی شده و فهرست مواد خام و نیمه‌خام علاوه بر موارد مذکور و موارد مندرج در مصوبه سال گذشته دولت، توسط هیأت وزیران تعیین و به تصویب برسد.

با توجه به اینکه حکم مقرر در بند ن تبصره 8 قانون بودجه مبنی بر اولویت خرید از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی عیناً تکرار حکم مقرر در بند م تبصره 8 قانون بودجه است، هیأت وزیران به‌منظور جلوگیری از ایراد مجلس مصوب کرد آیین‌ نامه اجرایی بند م تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه 1400، به‌عنوان آیین‌نامه اجرایی بند ن تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال جاری تنفیذ شود.