ر اساس مصوبه جدید کارگروه بازگشت ارز صادرات، پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱به صورت مشروط تا ۱۵ آبان از شمول تعهدسپاری خارج شدند.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، سازمان توسعه تجارت در ابلاغیه‌ای با تشریح مصوبات سیزدهمین کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، با اعلام اینکه مهلت ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ کان لم ‌یکن تلقی می‌شود.

تاکید کرده که در خصوص صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ با نسبت عملکرد تجمیعی بازگشت ارز کمتر از ۶۰ درصد که امکان انجام واردات در مقابل صادرات با توجه به تعلیق کارت‌های بازرگانی آنها وجود نداشته و به‌رغم تمدید مهلت بازگشت ارز سال مزبور تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲امکان انجام رفع تعهدات ارزی صادراتی و متعاقبا افزایش نسبت برگشت ارز خود را ندارند، مقرر شده برای بهره‌مندی صادرکنندگان یادشده از فرصت تمدید بازگشت ارز تا پانزدهم آبان‌ماه سال جاری ،کلیه پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ از شمول تعهدسپاری خارج شوند.

32nd international istanbul plastic industry fair

از طرف دیگر طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، در خصوص صادرکنندگان از محل ورود موقت به مقصد مناطق ویژه اقتصادی انرژی یا خارج از کشور که صادرات مربوط به سال‌های یادشده این دسته از صادرکنندگان از زمان ابلاغ مصوبه کارگروه به مدت دو ماه نسبت به ثبت درخواست در قالب فرمتی که توسط سازمان توسعه تجارت ایران مشخص خواهد شد، در دبیرخانه کمیته موضوع بند یک مصوبات سومین جلسه کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات با ذکر دلایل و مستندات اقدام کنند تا موضوع در کمیته مذکور بررسی و در صورت تایید دلایل و مدارک ارائه‌شده، مراتب به دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت ارسال لوح فشرده به بانک مرکزی اعلام شود.

بدیهی است پس از تاریخ مزبور هیچ‌گونه عذری مبنی بر عدم‌اطلاع از موضوع پذیرفته نخواهد شد. همچنین با توجه به اتمام مهلت عدم‌اعمال محدودیت‌های تجاری برای صادرکنندگان کالاهای مشمول استثنائات تا پایان شهریور و با توجه به اینکه دسترسی سازمان توسعه تجارت ایران به منظور ثبت استثنائات برگشت از پروانه‌های صادراتی گذشته تاکنون فراهم نشده است، به منظور پیشگیری از اعمال محدودیت‌های تجاری تا پایان آبان‌ماه سال جاری برای این دسته از صادرکنندگان تمدید می‌شود.

آن دسته از صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که تا پایان آبان‌ماه سال ۱۳۹۹نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود مربوط به صادرات از تاریخ ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۷ تا ۱۶ مرداد سال ۱۳۹۷ در سامانه جامع تجارت اقدام کرده‌اند، مشمول برخورداری از معافیت‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ می‌شوند.