چگونه گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیکی دریافت کنیم؟
شهروندان می‌توانند با داشتن کد ثنا در سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی، گواهی عدم سوء پیشینه را به صورت الکترونیکی دریافت کنند؛ همچنین با مراجعه به سامانه قوه قضاییه می‌توان اصالت گواهی‌های صادر شده را بررسی کرد.

 

در درگاه خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه پس از ثبت نام ثنا و ورود با نام کاربری و رمز عبور و فراخوانی اطلاعات مورد نیاز از سامانه ثنا، انتخاب واحد قضایی بررسی کننده درخواست گواهی عدم سوء پیشینه، مرجع ارائه گواهی(به درخواست سازمان/اداره/شرکت و یا به درخواست شخصی) به همراه توضیح و سپس دریافت کد رهگیری و محاسبه و دریافت هزینه همچنین جستجوی درخواست گواهی عدم سوء پیشینه براساس شماره ملی، کد رهگیری و نام و نام خانوادگی و چاپ گواهی طراحی شده است.