در آبان ماه عملا عرضه پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 متوقف شد و این کالا هیچ عرضه ای نداشت.

به گزارش ویکی پلاست، مقایسه عرضه های مهر و آبان ماه پتروشیمی آریاساسول نشان می دهد این مجتمع به جز دو گرید 5510 و 2047، در سایر کالاها با کاهش عرضه مواجه شده است.

کالای 5110 به عنوان یکی از گریدهای مهم گروه سنگین فیلم که هر ماه 660 تن عرضه داشت در آبان ماه هیچ عرضه ای نداشته است. همچنین، عرضه گرید LF190 هم 1408 تن نسبت به مهرماه، کاهش داشته است.