در آبان ماه عملا عرضه پلی اتیلن سنگین فیلم ۵۱۱۰ متوقف شد و این کالا هیچ عرضه ای نداشت.

به گزارش ویکی پلاست، مقایسه عرضه های مهر و آبان ماه پتروشیمی آریاساسول نشان می دهد این مجتمع به جز دو گرید ۵۵۱۰ و ۲۰۴۷، در سایر کالاها با کاهش عرضه مواجه شده است.

کالای ۵۱۱۰ به عنوان یکی از گریدهای مهم گروه سنگین فیلم که هر ماه ۶۶۰ تن عرضه داشت در آبان ماه هیچ عرضه ای نداشته است. همچنین، عرضه گرید LF190 هم ۱۴۰۸ تن نسبت به مهرماه، کاهش داشته است.