شرکت ملی صنایع پتروشیمی رتبه نخست سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت نفت را کسب کرد.

به گزارش نیپنا، با اعطای لوحی از سوی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت نفت و مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت به ایوب بنوی رئیس کل روابط عمومی و نماینده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، از این شرکت به دلیل تلاش های صورت گرفته در مسیر افزایش شفافیت و رشد سرمایه اجتماعی تقدیر شد.

در متن این لوح آمده است:

جناب آقای بنوی رئیس کل روابط عمومی و نماینده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

تلاش های موثر جنابعالی و همکارانتان در پاسخگویی به مردم در مسیر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، شایسته قدردانی است.

بدین وسیله کسب رتبه نخست کمترین میزان شکایت شهروندان (بدون شکایت) در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت نفت در سال 1400را به جنابعالی و مجموعه وزین شرکت ملی صنایع پتروشیمی تبریک می گوییم.

یقینا تداوم تلاش شما در افزایش شفافیت موجب ارتقای جایگاه صنعت نفت نزد مردم و رشد سرمایه اجتماعی آن خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال، عزت، سربلندی و موفقیت های روزافزون از آن مجموعه پرتلاش را خواستاریم.